סוגי נחשים בארץ?

סוגי נחשים בארץ -ארסיים - צפע ארצישראלי

בעולם יותר מ-2000 סוגי נחשים המחולקים ל-15 משפחות שונות, כאשר חלקם ארסיים וחלקם לא. בישראל ישנם 41 סוגי נחשים שונים, מתוכם רק 9 סוגים ארסיים. הנחש הנפוץ ביותר בארץ הוא נחש הצפע המצוי, או הצפע הארצישראלי, המצוי בכל חלקי הארץ. חוץ מהצפע, סוגי נחשים ארסיים נוספים בישראל הינם: צפע החרמון, אפעה מגוון, עכן גדול, עכן קטן, עכן מקרין, שפיפון הנגב, פתן שחור, שרף עין-גדי.